Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2010

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 115 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-12-2010 Quyết định số 2429/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định cấp phát miễn phí Công báo tỉnh. 
10-12-2010 Quyết định số 2418/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác Bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Quảng Trị. 
10-12-2010 Quyết định số 2415/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thành lập trường Trung cấp nghề Giao thông- Vận tải Quảng Trị. 
10-12-2010 Quyết định số 2411/QĐ-CT của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt kết quả trúng tuyển công chức, viên chức theo Đề án 236/ĐA-UB ngày 05/3/2003 của UBND tỉnh. 
10-12-2010 Quyết định số 2407/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế Giải thưởng Bùi Dục Tài. 
10-12-2010 Quyết định số 2398/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gio Linh. 
10-12-2010 Quyết định số 2396/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Linh. 
10-12-2010 Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị. 
10-12-2010 Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị. 
10-12-2010 Quyết định số : 2397/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đakrông. 
09-12-2010 Quyết định số 2386/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế đánh giá kết quả hoạt động và khen thưởng đối với các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh. 
09-12-2010 Quyết định số 2367/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh Quảng Trị. 
09-12-2010 Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Bổ sung, sửa đổi một số điều Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 3417/2004/QĐ-UB ngày 30 tháng 11 năm 2004 của UBND tỉnh. 
08-12-2010 Quyết định số 2360/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Trị. 
06-12-2010 Quyết định số 2350/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức trích kinh phí, lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
03-12-2010 Quyết định số 2335/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Đổi tên Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ HTX và DNNQD tỉnh Quảng Trị trực thuộc Liên minh HTX &DNNQD tỉnh thành Trung tâm Dạy nghề, tư vấn, hỗ trợ hợp tác xã và doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị. 
30-11-2010 Quyết định số 2304/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố hết dịch sốt xuất huyết tại tỉnh Quảng Trị. 
29-11-2010 Quyết định số 2283/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh xếp hạng công ty đối với các công ty nhà nước. 
29-11-2010 Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế làm việc đối với cán bộ luân chuyển, công chức tăng cường về công tác tại các xã nghèo thuộc huyện Đakrông. 
24-11-2010 Quyết định số 2253/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch Phát triển báo chí tỉnh Quảng Trị đến năm 2020. 
Chuyển tới trang:  /6       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,211,502 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner