Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2010

Lĩnh vực Kinh tế - Xã hội: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-08-2010 Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2010. 
30-07-2010 Nghị quyết số 21/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội năm 2010. 
23-07-2010 Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2010. 
19-07-2010 Quyết định số 1229/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Thành lập Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị. 
16-07-2010 Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về Nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2010. 
05-07-2010 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011. 
05-05-2010 Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với Chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
14-04-2010 Quyết định số 482/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế đối ngoại vùng biên giới Việt Nam- Lào và Việt Nam- Campuchia. 
03-03-2010 Quyết định số 16/2010/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bãi bỏ một số quy định tại các Quy chế hoạt động của khu kinh tế cửa khẩu. 
14-01-2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về Nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2010. 
29-12-2009 Quyết định số 38/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2009- 2015. 
24-12-2009 Nghị quyết số 70/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,038,645 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner