Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2010

Lĩnh vực Ngân sách: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-08-2010 Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về Tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009. 
30-07-2010 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009. 
16-07-2010 Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Đông Hà năm 2009. 
23-03-2010 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2010 cho các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
11-02-2010 Quyết định số 295/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2008 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 của tỉnh Quảng Trị. 
31-12-2009 Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc Giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương cho các đơn vị, ban, ngành, đoàn thể trực thuộc năm 2010. 
31-12-2009 Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các phường năm 2010. 
24-12-2009 Nghị quyết số 69/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn chi ngân sách địa phương năm 2010. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,036,758 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner