Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 18 + 19 xuất bản ngày 18-07-2023: 5 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-06-2023 Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định định mức đất sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo sinh sống trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi; hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống ở các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sinh sống bằng nghề nông nghiệp, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 03 đến trang 04)
30-06-2023 Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị. (từ trang 05 đến trang 11)
30-06-2023 Quyết định số 15/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 12 đến trang 18)
05-07-2023 Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sỹ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 19 đến trang 26)
10-07-2023 Công bố số 1518/CB-SXD của Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 6 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 27 đến trang 159)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
31,737,049 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner