Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 16 xuất bản ngày 16-09-2013: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-08-2013 Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 03 đến trang 13)
26-08-2013 Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tạo lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 14 đến trang 20)
20-08-2013 Quyết định số 1483/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố. (từ trang 21 đến trang 22)
26-08-2013 Quyết định số 1509/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn đến năm 2020. (từ trang 23 đến trang 34)
27-08-2013 Quyết định số 1524/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh là đô thị loại V. (trang 35)
27-08-2013 Quyết định số 1525/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh là đô thị loại V. (trang 36)
27-08-2013 Quyết định số 1526/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ là đô thị loại V. (trang 37)
03-09-2013 Quyết định số 1584/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận các huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, năm 2013. (trang 38)
11-09-2013 Quyết định số 1637/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong là đô thị loại V. (trang 39)
11-09-2013 Quyết định số 1648/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá tối đa mua xe ô tô phục vụ công tác. (trang 40)
22-08-2013 Quyết định số 71/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 6 và quý II năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 41 đến trang 48)
16-09-2013 Công bố số 2522/CB/STC-SXD của Sở Tài chính, Sở Xây dựng về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 8 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 49 đến trang 91)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,038,552 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner