Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2013

Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị ban hành: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-06-2013 Nghị quyết số 36/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc thông qua đề án thành lập Trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng, phường 2, thị xã Quảng Trị. 
26-06-2013 Nghị quyết số 35/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và quyết toán thu, chi ngân sách các phường thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND năm 2012. 
26-06-2013 Nghị quyết số 34/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc bổ sung, điều chỉnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đề án xây dựng thị xã Quảng Trị điển hình văn hóa đã được HĐND thị xã phê chuẩn tại Nghị quyết số 2d/2004/NQ-HĐND ngày 21 tháng 8 năm 2004. 
26-06-2013 Nghị quyết số 33/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2013. 
31-12-2012 Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2013. 
31-12-2012 Nghị quyết số 27/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về kế hoạch phân bổ vốn xây dựng cơ bản năm 2013. 
31-12-2012 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị chương trình giám sát của HĐND thị xã Quảng Trị năm 2013. 
31-12-2012 Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. 
31-12-2012 Nghị quyết số 24/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về điều chỉnh mức hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,179,038 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner