Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2013

Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-12-2013 Quyết định số 5082/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh về việc điều chỉnh vị trí các loại đất của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vĩnh Linh năm 2013. 
23-09-2013 Quyết định số 1713/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng là đô thị loại V. 
11-09-2013 Quyết định số 1637/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong là đô thị loại V. 
27-08-2013 Quyết định số 1526/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ là đô thị loại V. 
27-08-2013 Quyết định số 1525/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh là đô thị loại V. 
27-08-2013 Quyết định số 1524/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh là đô thị loại V. 
26-08-2013 Quyết định số 1509/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn đến năm 2020. 
12-08-2013 Quyết định số 1397/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh là đô thị loại V. 
12-08-2013 Quyết định số 1396/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh là đô thị loại V. 
31-05-2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về xây dựng phát triển, đưa thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II đến năm 2020. 
31-05-2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020. 
29-01-2013 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành xuất bản - in - phát hành tỉnh Quảng Trị đến năm 2020. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,155,837 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner