Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 03 xuất bản ngày 22-03-2010: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-03-2010 Quyết định số 16/2010/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bãi bỏ một số quy định tại các Quy chế hoạt động của khu kinh tế cửa khẩu. (từ trang 03 đến trang 06)
11-03-2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch Quản lý rủi ro thiên tai tổng hợp Quảng Trị. (từ trang 07 đến trang 66)
15-03-2010 Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Điều chỉnh kế hoạch vốn đối ứng kế hoạch năm 2010 cho các dự án ODA do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư. (từ trang 67 đến trang 68)
11-03-2010 Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa về việc Tăng cường công tác Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. (từ trang 69 đến trang 70)
10-03-2010 Quyết định số 368/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phân bổ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, người dân tộc thiểu số, đối tượng BTXH và trẻ em dưới 6 tuổi, năm 2010. (từ trang 71 đến trang 72)
11-03-2010 Quyết định số 390/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Điều chỉnh kế hoạch năm 2010 Chương trình Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn. (từ trang 73 đến trang 75)
12-03-2010 Quyết định số 402/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về Những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010. (từ trang 76 đến trang 118)
11-03-2010 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng. (từ trang 119 đến trang 120)
17-03-2010 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Triển khai một số biện pháp cấp bách khắc phục tình trạng thiếu nước sản xuất, sinh hoạt trong những tháng đầu năm 2010. (từ trang 121 đến trang 123)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,544,593 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner