Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà ban hành: 62 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-07-2017 Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2017. 
21-07-2017 Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà năm 2018. 
20-12-2016 Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017. 
20-12-2016 Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về việc ban hành Quy chế tiếp công dân của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
20-12-2016 Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về việc thông qua Đề án phát triển giáo dục - đào tạo thành phố Đông Hà giai đoạn 2017 - 2021, định hướng đến năm 2025. 
20-12-2016 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đông Hà năm 2017. 
09-08-2016 Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về việc thông qua Đề án phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng vùng vành đai thành phố Đông Hà giai đoạn 2016 - 2020. 
09-08-2016 Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 
09-08-2016 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về việc thông qua Đề án phát triển nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố Đông Hà đến năm 2020. 
09-08-2016 Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về việc thông qua Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà năm 2017. 
09-08-2016 Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016. 
29-12-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về Chương trình giám sát của HĐND thành phố Đông Hà năm 2016. 
29-12-2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 của thành phố Đông Hà. 
29-12-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về việc thông qua Đề án xã hội hóa hệ thống thoát nước khu dân cư trên địa bàn thành phố Đông Hà giai đoạn 2016 - 2020. 
13-07-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015. 
13-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về việc thông qua Phương án hỗ trợ ngân sách để xây dựng nhà văn hóa khu phố trên địa bàn thành phố Đông Hà giai đoạn 2015 - 2020. 
17-12-2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 của thành phố Đông Hà. 
17-12-2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về chương trình giám sát của HĐND thành phố Đông Hà năm 2015. 
10-07-2014 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Đông Hà và các phường năm 2013. 
10-07-2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014. 
Chuyển tới trang:  /4       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,163,036 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner