Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 19 + 20 + 21 xuất bản ngày 18-11-2022: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-11-2022 Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2030. (từ trang 03 đến trang 05)
10-11-2022 Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp công tác lập, thẩm định, và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 06 đến trang 13)
10-11-2022 Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 14 đến trang 16)
31-10-2022 Quyết định số 2784/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch phát triển một số liên kết chuỗi sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2026, định hướng đến năm 2030. (từ trang 17 đến trang 42)
31-10-2022 Quyết định số 2793/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng Chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị. (từ trang 43 đến trang 65)
31-10-2022 Quyết định số 2794/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Danh mục các nền tảng số quốc gia triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 66 đến trang 79)
01-11-2022 Quyết định số 2806/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025. (từ trang 80 đến trang 88)
01-11-2022 Quyết định số 2815/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố và UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 89 đến trang 144)
09-11-2022 Công bố số 2522/CB-SXD của Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 10 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 145 đến trang 251)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
30,959,893 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner