Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Hội đồng nhân dân huyện Đakrông ban hành: 32 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-08-2016 Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông về việc thông qua Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện những tháng cuối năm 2016. 
23-08-2016 Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội những tháng cuối năm 2016. 
23-08-2016 Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông về việc thông qua kế hoạch hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện những tháng cuối năm 2016. 
24-12-2008 Nghị quyết số 63/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông về Thông qua danh mục các nguồn vốn đầu tư và phân bổ vốn xây dựng cơ bản tập trung cho từng công trình năm 2009. 
24-12-2008 Nghị quyết số 62/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện Đakrông năm 2009. 
24-12-2008 Nghị quyết số 59/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông về Nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2009. 
18-07-2008 Nghị quyết số 57/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông về việc ohê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Đakrông năm 2007. 
18-07-2008 Nghị quyết số 56/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2008. 
25-04-2008 Nghị quyết số 55/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông về việc thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội huyện Đakrông đến năm 2020. 
25-04-2008 Nghị quyết số 54/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông về việc thông qua Đề án về Nhiệm vụ và giải pháp phát triển chăn nuôi huyện Đakrông giai đoạn 2008 - 2015. 
27-12-2007 Nghị quyết số 9.5/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện Đakrông năm 2008. 
27-12-2007 Nghị quyết số 9.4/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông về việc thông qua Hồ sơ phân loại đơn vị hành chính cấp huyện Đakrông. 
27-12-2007 Nghị quyết số 9.3/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông thông qua danh mục các dự án đầu tư xây dựng và phân bổ vốn đầu tư cho từng công trình, dự án năm 2008. 
27-12-2007 Nghị quyết số 9.2/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông về dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2008. 
27-12-2007 Nghị quyết số 9.1/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. 
25-07-2007 Nghị quyết số 8.6/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông về việc thông qua Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 của thị trấn Krông Klang. 
25-07-2007 Nghị quyết số 8.5/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông về việc thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn. 
25-07-2007 Nghị quyết số 8.4/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông thông qua Đề án thành lập Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Đakrông (Giai đoạn 2007- 2010. 
25-07-2007 Nghị quyết số 8.3/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông thông qua Đề án về Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở” giai đoạn 2007- 2010. 
25-07-2007 Nghị quyết số 8.2/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,539,999 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner