Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 09 xuất bản ngày 30-03-2023: 5 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-02-2023 Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định danh mục lĩnh vực và địa bàn khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2023 - 2025. (từ trang 03 đến trang 17)
15-03-2023 Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chi tiết nội dung chi và mức chi của Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 18 đến trang 27)
27-02-2023 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (đoạn từ nút giao đường Nguyễn Hoàng đến Nam cầu sông Hiếu). (từ trang 28 đến trang 29)
27-02-2023 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án Đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (đoạn từ nút giao thông đường Nguyễn Hoàng đến Nam cầu sông Hiếu). (từ trang 30 đến trang 31)
10-03-2023 Công bố số 431/CB-SXD của Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 02 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Qquảng Trị. (từ trang 32 đến trang 129)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
31,730,038 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner