Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 730 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-02-2023 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án Đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (đoạn từ nút giao thông đường Nguyễn Hoàng đến Nam cầu sông Hiếu). 
27-02-2023 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (đoạn từ nút giao đường Nguyễn Hoàng đến Nam cầu sông Hiếu). 
28-12-2022 Nghị quyết số 384/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát năm 2023 của Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị. 
09-12-2022 Nghị quyết số 99/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về nội dung, mức hỗ trợ trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
09-12-2022 Nghị quyết số 98/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2021 - 2025. 
09-12-2022 Nghị quyết số 97/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương cân đối theo tiêu chí. 
09-12-2022 Nghị quyết số 96/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Lát vỉa hè các tuyến đường còn lại Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 1. 
09-12-2022 Nghị quyết số 95/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND ngày 20/4/2010 của HĐND tỉnh về việc quy định đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
09-12-2022 Nghị quyết số 94/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính thường xuyên cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023 - 2025. 
09-12-2022 Nghị quyết số 93/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà. 
09-12-2022 Nghị quyết số 92/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về giám sát tình hình vận động, quản lý, sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
09-12-2022 Nghị quyết số 91/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. 
09-12-2022 Nghị quyết số 90/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp thuận chủ trương các dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác. 
09-12-2022 Nghị quyết số 89/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế công chức, số người làm việc, hợp đồng lao động và biên chế hội năm 2023. 
09-12-2022 Nghị quyết số 88/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức xã, thị trấn nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc ngay vì dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
09-12-2022 Nghị quyết số 87/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển hệ thống y tế, nâng cao chất lượng hoạt động các cơ sở y tế công lập đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2026, định hướng đến 2030. 
09-12-2022 Nghị quyết số 86/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ thêm mức đóng cho người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023 - 2026. 
09-12-2022 Nghị quyết số 85/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung mức hỗ trợ để khuyến khích người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tham gia học xóa mù chữ. 
09-12-2022 Nghị quyết số 84/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2023. 
09-12-2022 Nghị quyết số 83/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ ngân sách địa phương năm 2023. 
Chuyển tới trang:  /37       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
23,537,997 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner