Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2015

Công báo số 03 + 04 xuất bản ngày 15-01-2015: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-12-2014 Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các Sở, Ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh năm 2015. (từ trang 03 đến trang 18)
16-12-2014 Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị. (từ trang 19 đến trang 30)
17-12-2014 Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015 cho các huyện, thành phố, thị xã. (từ trang 31 đến trang 52)
24-12-2014 Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp xác định các khoản được trừ về tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất vào số tiền thuê đất phải nộp (nếu có) theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ. (từ trang 53 đến trang 54)
24-12-2014 Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng các khoản thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 55 đến trang 75)
24-12-2014 Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 76 đến trang 80)
26-12-2014 Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 81 đến trang 144)
26-12-2014 Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 145 đến trang 156)
30-12-2014 Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 157 đến trang 167)
30-12-2014 Quyết định số 54/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá cắm mốc phân lô, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. (từ trang 168 đến trang 169)
17-12-2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về chương trình giám sát của HĐND thành phố Đông Hà năm 2015. (từ trang 170 đến trang 171)
17-12-2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 của thành phố Đông Hà. (từ trang 172 đến trang 177)
14-01-2015 Công bố số 55/CB/STC-SXD của Sở Xây dựng, Sở Tài chính giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 12 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 178 đến trang 227)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
23,537,108 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner