Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2015

Công báo số 06 xuất bản ngày 15-03-2015: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-03-2015 Quyết định số 72/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Trị về việc ban hành Quy chế tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân thị xã Quảng Trị. (từ trang 03 đến trang 14)
05-01-2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2015 cho các đơn vị thuộc huyện quản lý. (từ trang 15 đến trang 25)
13-01-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh về việc giao dự toán chi sự nghiệp giáo dục năm 2015 cho các đơn vị trường học thuộc huyện quản lý. (từ trang 26 đến trang 33)
03-03-2015 Quyết định số 398/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công nhiệm vụ đối với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 34 đến trang 38)
12-03-2015 Quyết định số 440/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 của tỉnh Quảng Trị. (từ trang 39 đến trang 90)
13-03-2015 Công bố số 422/CB/STC-SXD của Sở Tài chính, Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 02 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 91 đến trang 142)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
23,536,778 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner