Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2015

Công báo số 16 + 17 xuất bản ngày 18-08-2015: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-07-2015 Nghị quyết số 60/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2015. (từ trang 03 đến trang 06)
21-07-2015 Nghị quyết số 61/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và quyết toán thu chi ngân sách các phường thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND năm 2014. (từ trang 07 đến trang 20)
31-07-2015 Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đakrông ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (từ trang 21 đến trang 25)
11-08-2015 Công văn số 202/HĐND-KTNS của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đính chính Nghị quyết số 19/2015/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Trị. (trang 26)
17-08-2015 Công văn số 208/HĐND-PC của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đính chính phụ lục của Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của HĐND tỉnh. (trang 27)
24-07-2015 Quyết định số 1525/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 28 đến trang 33)
31-07-2015 Quyết định số 1599/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định giá tổi thiểu để tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy và xe máy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 34 đến trang 125)
05-08-2015 Công văn số 3025/UBND-NC của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tạm dừng thi hành Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 16/10/2014 của UBND tỉnh. (trang 126)
10-08-2015 Quyết định số 58/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 6 và quý II năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 127 đến trang 135)
12-08-2015 Công bố số 2286/CB/STC-SXD của Sở Tài chính, Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 7 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 136 đến trang 197)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
23,536,317 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner