Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2015

Công báo số 01 + 02 xuất bản ngày 15-01-2015: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-12-2014 Nghị quyết số 16/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. (từ trang 03 đến trang 10)
10-12-2014 Nghị quyết số 17/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2011, năm 2012. (từ trang 11 đến trang 12)
10-12-2014 Nghị quyết số 18/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương tỉnh Quảng Trị năm 2013. (từ trang 13 đến trang 15)
10-12-2014 Nghị quyết số 19/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2015. (từ trang 16 đến trang 40)
10-12-2014 Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2015. (từ trang 41 đến trang 64)
10-12-2014 Nghị quyết số 21/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình, dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân tỉnh; quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C. (từ trang 65 đến trang 68)
10-12-2014 Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 69 đến trang 92)
10-12-2014 Nghị quyết số 24/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 93 đến trang 97)
10-12-2014 Nghị quyết số 25/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác trong năm 2015. (từ trang 98 đến trang 109)
10-12-2014 Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 110 đến trang 173)
10-12-2014 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 174 đến trang 175)
10-12-2014 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn Báo cáo hoạt động năm 2014 và chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015. (từ trang 176 đến trang 177)
30-12-2014 Đính chính số 299/HĐND-PC của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đính chính Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 10/12/2014. (từ trang 178 đến trang 179)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
23,536,599 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner