Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2015

Công báo số 10 + 11 + 12 xuất bản ngày 15-06-2015: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-06-2015 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 03 đến trang 04)
16-06-2015 Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định doanh thu tối thiểu (đã bao gồm thuế GTGT) và chi phí tiêu hao nhiên liệu tối đa so với doanh thu của từng loại phương tiện vận tải ô tô, máy thi công để làm cơ sở xác định số thuế phải nộp. (từ trang 05 đến trang 10)
01-06-2015 Quyết định số 1090/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế thực hiện chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. (từ trang 11 đến trang 20)
02-06-2015 Quyết định số 1091/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận 04 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia (Đông Thanh, Nguyễn Thị Minh Khai, Kim Đồng và Gio Thành). (trang 21)
02-06-2015 Quyết định số 1092/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận 05 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia (Vĩnh Tú, Vĩnh Sơn, Hải Thái số 2, Triệu Vân, Tân Liên). (trang 22)
02-06-2015 Quyết định số 1093/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận 03 trường Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia (Hải Vĩnh, Hải Thượng, Triệu Trạch). (trang 23)
02-06-2015 Quyết định số 1094/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận Trường Trung học phổ thông Đông Hà, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn quốc gia. (trang 24)
05-06-2015 Quyết định số 1114/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị kỳ đầu từ năm 1989 đến ngày 31/12/2013. (từ trang 25 đến trang 331)
15-06-2015 Công bố số 1555/CB/STC-SXD của Sở Tài chính, Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 5 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 332 đến trang 393)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
23,536,327 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner