Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2015

Tháng 01-2015: 27 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-01-2015 Công bố số 55/CB/STC-SXD của Sở Xây dựng, Sở Tài chính giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 12 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
14-01-2015 Công bố số 55/CB/STC-SXD của Sở Xây dựng, Sở Tài chính giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 12 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
30-12-2014 Quyết định số 54/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá cắm mốc phân lô, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. 
30-12-2014 Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
30-12-2014 Đính chính số 299/HĐND-PC của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đính chính Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 10/12/2014. 
26-12-2014 Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
26-12-2014 Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
24-12-2014 Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
24-12-2014 Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng các khoản thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
24-12-2014 Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp xác định các khoản được trừ về tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất vào số tiền thuê đất phải nộp (nếu có) theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ. 
17-12-2014 Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015 cho các huyện, thành phố, thị xã. 
17-12-2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 của thành phố Đông Hà. 
17-12-2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về chương trình giám sát của HĐND thành phố Đông Hà năm 2015. 
16-12-2014 Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị. 
10-12-2014 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn Báo cáo hoạt động năm 2014 và chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015. 
10-12-2014 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
10-12-2014 Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
10-12-2014 Nghị quyết số 25/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác trong năm 2015. 
10-12-2014 Nghị quyết số 24/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
10-12-2014 Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
23,491,544 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner