Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2015

Tháng 10-2015: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-10-2015 Quyết định số 2342/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án: Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý tài chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015 - 2017, định hướng đến năm 2020. 
26-10-2015 Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đakrông ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện. 
20-10-2015 Quyết định số 81/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về viêc công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 7, tháng 8, tháng 9 và quý III năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
20-10-2015 Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị. 
14-10-2015 Công bố số 2741/CB/STC-SXD của Sở Xây dựng, Sở Tài chính giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 9 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
14-10-2015 Công bố số 2741/CB/STC-SXD của Sở Xây dựng, Sở Tài chính giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 9 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
14-10-2015 Quyết định số 2242/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch mỏ đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. 
12-10-2015 Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định đơn giá thuê đất, giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
12-10-2015 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đakrông ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện. 
06-10-2015 Quyết định số 2139/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Trung tâm Y tế quân - dân y huyện đảo Cồn Cỏ. 
29-09-2015 Quyết định số 2066/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận Hợp tác xã điển hình tiên tiến tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011 - 2015. 
29-09-2015 Quyết định số 2064/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Thiết kế mẫu Hệ thống điện chiếu sáng các trục đường nông thôn. 
18-09-2015 Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
13-09-2015 Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất, vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015 - 2020. 
10-09-2015 Quyết định số 1934/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về thời gian bán hàng, tạm dừng bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
08-09-2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đakrông ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ. 
06-09-2015 Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh về việc quy định bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
01-09-2015 Quyết định số 1839/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Bến Quan. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
23,538,120 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner