Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2015

Tháng 02-2015: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-02-2015 Công bố số 304/CB/STC-SXD của Sở Xây dựng, Sở Tài chính về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 01 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
12-02-2015 Công bố số 304/CB/STC-SXD của Sở Xây dựng, Sở Tài chính về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 01 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
04-02-2015 Quyết định số 213/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý nhà hàng nổi dạng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống và cầu phao dân sinh ngang sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
04-02-2015 Quyết định số 199/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Quảng Trị. 
02-02-2015 Quyết định số 16/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, tháng 11, tháng 12, quý IV và năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
02-02-2015 Quyết định số 15/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 9 và quý III năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
27-01-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 
16-01-2015 Quyết định số 75/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định việc thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
23,536,835 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner