Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2015

Tháng 4-2015: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-04-2015 Công bố số 888/CB/STC-SXD của Sở Xây dựng, Sở Tài chính giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 3 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
14-04-2015 Công bố số 888/CB/STC-SXD của Sở Xây dựng, Sở Tài chính giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 3 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
01-04-2015 Quyết định số 610/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên thôn Bích La, xã Gio Châu thành thôn Hà Tây, xã Gio Châu, huyện Gio Linh. 
31-03-2015 Quyết định số 590/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công nhận làng nghề truyền thống “Nón lá Bố Liêu, xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong”. 
31-03-2015 Quyết định số 589/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công nhận làng nghề truyền thống “Nước mắm Gia Đẳng, xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong”. 
31-03-2015 Quyết định số 588/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công nhận làng nghề truyền thống “Làm bún Linh Chiểu, xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong”. 
31-03-2015 Quyết định số 587/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công nhận làng nghề truyền thống “Làm bún Thượng Trạch, xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong”. 
27-03-2015 Quyết định số 568/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công bố số liệu Bộ chỉ số Theo dõi - Đánh giá Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Trị năm 2014. 
26-03-2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về đấu thầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
16-03-2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
23,491,297 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner