Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2015

Tháng 6-2015: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-06-2015 Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định doanh thu tối thiểu (đã bao gồm thuế GTGT) và chi phí tiêu hao nhiên liệu tối đa so với doanh thu của từng loại phương tiện vận tải ô tô, máy thi công để làm cơ sở xác định số thuế phải nộp. 
15-06-2015 Công bố số 1555/CB/STC-SXD của Sở Xây dựng, Sở Tài chính giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 5 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
15-06-2015 Công bố số 1555/CB/STC-SXD của Sở Xây dựng, Sở Tài chính giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 5 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
05-06-2015 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
05-06-2015 Quyết định số 1114/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị kỳ đầu từ năm 1989 đến ngày 31/12/2013. 
02-06-2015 Quyết định số 1094/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận Trường Trung học phổ thông Đông Hà, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn quốc gia. 
02-06-2015 Quyết định số 1093/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận 03 trường Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia (Hải Vĩnh, Hải Thượng, Triệu Trạch). 
02-06-2015 Quyết định số 1092/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận 05 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia (Vĩnh Tú, Vĩnh Sơn, Hải Thái số 2, Triệu Vân, Tân Liên). 
02-06-2015 Quyết định số 1091/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận 04 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia (Đông Thanh, Nguyễn Thị Minh Khai, Kim Đồng và Gio Thành). 
01-06-2015 Quyết định số 1090/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế thực hiện chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. 
28-05-2015 Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn tỉnh và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn sống bằng nghề lâm nghiệp, nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ. 
28-05-2015 Quyết định số 1068/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định cấp phát miễn phí Công báo tỉnh. 
27-05-2015 Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
26-05-2015 Quyết định số 1048/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Bảng đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
26-05-2015 Quyết định số 1036/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp loại đường để tính giá cước vận tải đường bộ. 
21-05-2015 Quyết định số 1003/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 
20-05-2015 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định việc quản lý xe mô tô, xe gắn máy sản xuất tại nội địa đưa vào tiêu thụ trong Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo. 
19-05-2015 Quyết định số 995/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
23,537,736 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner