Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2015

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-12-2015 Quyết định số 2772/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận Trường Tiểu học số 1 Triệu Trạch, huyện Triệu Phong đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. 
09-12-2015 Quyết định số 2732/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia. 
26-11-2015 Quyết định số 2623/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh dự toán chi sự nghiệp giáo dục năm 2015 của huyện Vĩnh Linh. 
08-11-2015 Quyết định số 2453/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận Trường Mầm non Gio Phong, huyện Gio Linh đạt chuẩn quốc gia, mức độ 1. 
01-09-2015 Quyết định số 1839/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Bến Quan. 
17-07-2015 Nghị quyết số 20/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 
02-06-2015 Quyết định số 1094/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận Trường Trung học phổ thông Đông Hà, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn quốc gia. 
02-06-2015 Quyết định số 1093/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận 03 trường Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia (Hải Vĩnh, Hải Thượng, Triệu Trạch). 
02-06-2015 Quyết định số 1092/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận 05 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia (Vĩnh Tú, Vĩnh Sơn, Hải Thái số 2, Triệu Vân, Tân Liên). 
02-06-2015 Quyết định số 1091/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận 04 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia (Đông Thanh, Nguyễn Thị Minh Khai, Kim Đồng và Gio Thành). 
21-05-2015 Quyết định số 1003/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 
08-05-2015 Quyết định số 860/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 
13-01-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh về việc giao dự toán chi sự nghiệp giáo dục năm 2015 cho các đơn vị trường học thuộc huyện quản lý. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
23,536,845 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner