Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Thủ tướng Chính phủ ban hành: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-05-2014 Quyết định số 813/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cấp cửa khẩu La Lay, tỉnh Quảng Trị từ cửa khẩu quốc gia lên cửa khẩu quốc tế. 
27-08-2010 Quyết định số 1605/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015. 
19-07-2010 Quyết định số 1229/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Thành lập Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị. 
14-04-2010 Quyết định số 482/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế đối ngoại vùng biên giới Việt Nam- Lào và Việt Nam- Campuchia. 
03-03-2010 Quyết định số 16/2010/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bãi bỏ một số quy định tại các Quy chế hoạt động của khu kinh tế cửa khẩu. 
30-07-2009 Quyết định số 100/2009/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế hoạt động của khu phi thuế quan trong khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu. 
25-04-2008 Quyết định số 52/2008/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Quy hoạch phát triển các Khu Kinh tế cửa khẩu của Việt Nam đến năm 2020”. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,516,380 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner