Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà ban hành: 62 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2010 Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc Giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương cho các phường năm 2011. 
31-12-2010 Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc Giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương cho các đơn vị, ban, ngành, đoàn thể trực thuộc năm 2011. 
31-12-2010 Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc Giao kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2011. 
09-08-2010 Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà ban hành Quy định hoạt động của Trang Thông tin điện tử thành phố Đông Hà. 
14-04-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động tiếp công dân của thành phố Đông Hà. 
14-04-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc Ban hành Quy chế về trình tự tiếp nhận, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà. 
05-02-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc Hủy bỏ một phần nội dung không phù hợp của Quy chế quản lý vùng nuôi tôm trên địa bàn thị xã (nay là thành phố) Đông Hà. 
31-12-2009 Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc Giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương cho các đơn vị, ban, ngành, đoàn thể trực thuộc năm 2010. 
31-12-2009 Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các phường năm 2010. 
31-12-2009 Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Quản lý đô thị thành phố Đông Hà. 
31-12-2009 Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp thành phố Đông Hà. 
31-12-2009 Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Đông Hà. 
19-06-2009 Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc Ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã Đông Hà. 
05-06-2009 Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, biên chế của Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội thị xã Đông Hà. 
05-06-2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế thị xã Đông Hà. 
05-06-2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường. 
05-06-2009 Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, biên chế của Trung tâm Dân số- Kế hoạch hóa gia đình thị xã Đông Hà. 
05-06-2009 Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, biên chế của Thanh tra thị xã Đông Hà. 
05-06-2009 Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, biên chế của Phòng Nội vụ thị xã Đông Hà. 
05-06-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc Ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Đội Trật tự xây dựng thị xã Đông Hà. 
Chuyển tới trang:  /4       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,317,765 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner