Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 21 xuất bản ngày 15-12-2013: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-11-2013 Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế Giải thưởng công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu tỉnh Quảng Trị. (từ trang 03 đến trang 06)
02-12-2013 Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chí phân loại thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 07 đến trang 13)
13-12-2013 Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế phối thực hiện cơ chế một cửa về kiểm tra chất lượng; vệ sinh, an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu vào Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo. (từ trang 14 đến trang 21)
02-12-2013 Quyết định số 4685/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc UBND huyện do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. (từ trang 22 đến trang 25)
06-12-2013 Quyết định số 5082/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh về việc điều chỉnh vị trí các loại đất của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vĩnh Linh năm 2013. (trang 26)
27-11-2013 Quyết định số 2346/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi nhuận bút, thù lao, tạo lập thông tin điện tử đối với Cổng Thông tin điện tử, Trang Thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 27 đến trang 32)
09-12-2013 Quyết định số 2507/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH một thành viên Cấp nước và Xây dựng Quảng Trị. (từ trang 33 đến trang 57)
21-11-2013 Quyết định số 102/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 8, tháng 9 và quý III năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 58 đến trang 66)
13-12-2013 Công bố số 3534/CB/STC-SXD của Sở Xây dựng, Sở Tài chính giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 11 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 67 đến trang 108)
14-12-2013 Mục lục số 01-21/MLCB của Mục lục Công báo công báo năm 2013. (từ trang 109 đến trang 124)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,957,296 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner