Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 24 + 25 xuất bản ngày 16-12-2015: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-12-2015 Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền thành lập Hội đồng thẩm định và giao nhiệm vụ tổ chức thẩm định các hồ sơ môi trường thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. (từ trang 03 đến trang 04)
14-12-2015 Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 05 đến trang 06)
20-11-2015 Quyết định số 2569/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển các ngành công nghiệp và thương mại tỉnh Quảng Trị đến năm 2020. (từ trang 07 đến trang 18)
20-11-2015 Quyết định số 2570/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai đợt cao điểm hành động năm VSATTP trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 19 đến trang 23)
26-11-2015 Quyết định số 2623/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh dự toán chi sự nghiệp giáo dục năm 2015 của huyện Vĩnh Linh. (trang 24)
09-12-2015 Quyết định số 2732/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia. (trang 25)
11-12-2015 Quyết định số 2748/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng. (từ trang 26 đến trang 28)
14-12-2015 Quyết định số 2772/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận Trường Tiểu học số 1 Triệu Trạch, huyện Triệu Phong đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. (trang 29)
14-12-2015 Công bố số 3339/CB/STC-SXD của Sở Tài chính, Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 11 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 30 đến trang 87)
14-12-2015 Mục lục số 01-25/MLCB của Mục lục Công báo về thống kê số lượng và trích yếu các văn bản đã đăng Công báo trong năm 2015. (từ trang 88 đến trang 119)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,933,463 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner