Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2009

Công báo số 05 xuất bản ngày 10-04-2009: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-04-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2007 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009 của tỉnh Quảng Trị. (từ trang 02 đến trang 50)
10-04-2009 Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường. (từ trang 51 đến trang 58)
10-04-2009 Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ. (từ trang 59 đến trang 65)
12-03-2009 Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 66 đến trang 67)
03-04-2009 Chỉ thị số 04/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến 2010 và triển khai công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010- 2020. (từ trang 68 đến trang 69)
01-04-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc Ban hành Quy chế Quản lý vùng nuôi tôm trên địa bàn thị xã Đông Hà. (từ trang 70 đến trang 75)
02-04-2009 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về Công tác phòng không nhân dân năm 2009. (từ trang 76 đến trang 77)
13-04-2009 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Tổ chức xét tốt nghiệp Trung học cơ sở và thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, Bổ túc Trung học phổ thông năm học 2008 - 2009. (từ trang 78 đến trang 79)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,427,647 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner