Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2009

Tháng 01-2009: 22 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-12-2008 Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm. 
25-12-2008 Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009 cho các huyện, thị xã. 
25-12-2008 Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh năm 2009. 
22-12-2008 Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Giao kế hoạch vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu và vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2009. 
22-12-2008 Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Giao kế hoạch vốn XDCB tập trung năm 2009. 
17-12-2008 Chỉ thị số 17/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Tổ chức Tết Nguyên đán Kỷ Sửu năm 2009. 
12-12-2008 Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô, phương tiện xe thô sơ và sức người áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
12-12-2008 Nghị quyết số 27/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Chương trình xây dựng Nghị quyết toàn khóa của HĐND tỉnh Quảng Trị khóa V, nhiệm kỳ 2004- 2011 và Chương trình ban hành Nghị quyết năm 2009. 
12-12-2008 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh Quảng Trị năm 2009. 
12-12-2008 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn biên chế hành chính, sự nghiệp và quỹ tiền lương tăng thêm năm 2009 tỉnh Quảng Trị. 
12-12-2008 Nghị quyết số 24/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Thông qua kế hoạch phân bổ kinh phí trợ giá, trợ cước các mặt hàng chính sách trên địa bàn miền núi tỉnh Quảng Trị năm 2009. 
12-12-2008 Nghị quyết số 23/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua phương án phân loại đường phố thị xã, thị trấn và giá các loại đất năm 2009. 
12-12-2008 Nghị quyết số 22/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 và danh mục công trình trọng điểm của tỉnh sử dụng vốn ngân sách. 
12-12-2008 Nghị quyết số 21/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2009. 
12-12-2008 Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2007. 
12-12-2008 Nghị quyết số 19/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 
01-12-2008 Chỉ thị số 16/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Tăng cường công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. 
28-11-2008 Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 của tỉnh Quảng Trị. 
28-11-2008 Chỉ thị số 15/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm đảm bảo trật tự an toàn xã hội dịp tết Nguyên đán Kỷ Sửu (2009). 
28-11-2008 Chỉ thị số 14/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về Tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,321,843 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner