Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2009

Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị ban hành: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-07-2009 Nghị quyết số 37/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc Quy định chính sách khuyến khích phát triển sản xuất Nông- Lâm- Ngư nghiệp trên địa bàn thị xã Quảng Trị. 
20-07-2009 Nghị quyết số 36/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về Bổ sung Chương trình hoạt động giám sát toàn khóa của HĐND thị xã Quảng Trị khóa IV, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
20-07-2009 Nghị quyết số 35/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc Phê chuẩn quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2008. 
20-07-2009 Nghị quyết số 34/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội năm 2009. 
29-12-2008 Nghị quyết số 328/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 
29-12-2008 Nghị quyết số 327/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về Dự toán thu, chi ngân sách năm 2009. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,448,516 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner