Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 11 xuất bản ngày 20-07-2020: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-06-2020 Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 03 đến trang 30)
25-06-2020 Quyết định số 1661/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. (trang 31)
25-06-2020 Quyết định số 1662/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. (trang 32)
25-06-2020 Quyết định số 1663/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. (trang 33)
25-06-2020 Quyết định số 1664/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. (trang 34)
25-06-2020 Quyết định số 1665/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. (trang 35)
25-06-2020 Quyết định số 1666/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. (trang 36)
25-06-2020 Quyết định số 1667/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. (trang 37)
25-06-2020 Quyết định số 1668/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. (trang 38)
25-06-2020 Quyết định số 1669/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. (trang 39)
25-06-2020 Quyết định số 1670/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. (trang 40)
25-06-2020 Quyết định số 1671/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. (trang 41)
25-06-2020 Quyết định số 1672/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. (trang 42)
25-06-2020 Quyết định số 1673/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. (trang 43)
25-06-2020 Quyết định số 1674/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. (trang 44)
20-07-2020 Công bố số 1166/CB-SXD-STC của Sở Xây dựng, Sở Tài chính giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 6 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 45 đến trang 127)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
31,761,671 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner