Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 06 xuất bản ngày 12-05-2007: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2006 Nghị quyết số 8A/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Gio Linh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007. (từ trang 02 đến trang 07)
28-12-2006 Nghị quyết số 8B/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Gio Linh về kế hoạch thu, chi ngân sách năm 2007. (từ trang 08 đến trang 13)
29-12-2006 Quyết định số 1970/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng về việc sửa đổi Điều 15 Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện. (từ trang 14 đến trang 15)
27-12-2006 Nghị quyết số 8A/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Linh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007. (từ trang 16 đến trang 21)
27-12-2006 Nghị quyết số 8B/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Linh về dự toán ngân sách địa phương năm 2007. (từ trang 22 đến trang 27)
27-12-2006 Nghị quyết số 8C/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Linh về Đề án nhựa hóa, bê tông hóa giao thông huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2007 - 2015. (từ trang 28 đến trang 45)
27-12-2006 Nghị quyết số 8D/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Linh về việc thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị định 159/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ. (từ trang 46 đến trang 51)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
30,832,078 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner