Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2017

Công báo số 09 + 10 xuất bản ngày 15-05-2017: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-03-2017 Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 03 đến trang 20)
09-05-2017 Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 21 đến trang 27)
09-05-2017 Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 28 đến trang 42)
22-05-2017 Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp thực hiện việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 43 đến trang 44)
12-05-2017 Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Trị về việc ban hành quy định quản lý và hoạt động thu gom rác thải, chất thải rắn trên địa bàn thị xã Quảng Trị. (từ trang 45 đến trang 56)
26-04-2017 Quyết định số 864/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2017 cho các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 57 đến trang 74)
08-05-2017 Quyết định số 937/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận Trường Mầm non Triệu Trạch, huyện Triệu Phong đạt chuẩn Quốc gia, mức độ 1. (trang 75)
09-05-2017 Quyết định số 952/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án phát triển vùng nguyên liệu Dứa phục vụ chế biến, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020. (từ trang 76 đến trang 84)
11-05-2017 Quyết định số 967/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường THCS Hải Ba, huyện Hải Lăng và Trường THCS Lao Bảo, huyện Hướng Hóa đạt chuẩn quốc gia. (trang 85)
15-05-2017 Công bố số 1205/CB/STC-SXD của Sở Tài chính, Sở Xây dựng về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 4 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 86 đến trang 155)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,426,164 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner