Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2017

Công báo số 18 + 19 + 20 xuất bản ngày 25-08-2017: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-07-2017 Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017. (từ trang 03 đến trang 07)
29-07-2017 Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2017 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. (từ trang 08 đến trang 16)
29-07-2017 Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng cho các đối tượng không thuộc phạm vi chi trả của quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 17 đến trang 127)
29-07-2017 Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi bảo đảm cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 128 đến trang 132)
29-07-2017 Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 133 đến trang 137)
01-08-2017 Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn xét chọn, hợp đồng, quản lý, sử dụng đối với khuyến nông và thú y cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020. (từ trang 138 đến trang 159)
09-08-2017 Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị. (từ trang 160 đến trang 196)
09-08-2017 Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 197 đến trang 201)
29-07-2017 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018. (từ trang 202 đến trang 203)
14-08-2017 Quyết định số 2195/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. (từ trang 204 đến trang 208)
15-08-2017 Quyết định số 2227/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1, tỷ lệ 1/2.000. (từ trang 209 đến trang 226)
15-08-2017 Quyết định số 2235/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020. (từ trang 227 đến trang 234)
17-08-2017 Quyết định số 2243/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2021. (từ trang 235 đến trang 248)
23-08-2017 Quyết định số 2299/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chí phân loại và đánh giá Hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020. (từ trang 249 đến trang 253)
07-08-2017 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017 của huyện đảo Cồn Cỏ. (từ trang 254 đến trang 255)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,326,224 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner