Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2017

Công báo số 21 + 22 xuất bản ngày 20-09-2017: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-08-2017 Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Trị. (trang 03)
01-09-2017 Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý và phạm vi bảo vệ đê điều, kè bảo vệ bờ sông, bờ biển tỉnh Quảng Trị. (từ trang 04 đến trang 09)
01-09-2017 Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và khai thác cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng một cửa điện tử được tích hợp trên cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị. (từ trang 10 đến trang 18)
01-09-2017 Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 19 đến trang 26)
05-09-2017 Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho các đối tượng không thuộc phạm vi chi trả của Quỹ Bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 27 đến trang 103)
05-09-2017 Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 104 đến trang 109)
30-08-2017 Quyết định số 2368/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban công tác người cao tuổi tỉnh Quảng Trị. (từ trang 110 đến trang 116)
01-09-2017 Quyết định số 2415/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định về phân cấp quản lý, điều hành thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 117 đến trang 132)
05-09-2017 Quyết định số 2423/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và quản lý cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật cấp tỉnh. (từ trang 133 đến trang 137)
07-09-2017 Quyết định số 64/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01, tháng 02, tháng 3 và quý I năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 138 đến trang 159)
07-09-2017 Quyết định số 65/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4, tháng 5, tháng 6 và quý II năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 160 đến trang 177)
14-09-2017 Công bố số 2676/CB/STC-SXD của Sở Xây dựng, Sở Tài chính giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 8 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 178 đến trang 241)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,326,270 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner