Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2017

Liên cơ quan ban hành: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-12-2017 Công bố số 3834/CB/STC-SXD của Sở Xây dựng, Sở Tài chính về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 11 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
14-11-2017 Công bố số 3424/CB/STC-SXD của Sở Xây dựng, Sở Tài chính về Công bố giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 10 nưm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
13-10-2017 Công bố số 3301/CB/STC-SXD của Sở Tài chính, Sở Xây dựng về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 9 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
14-09-2017 Công bố số 2676/CB/STC-SXD của Sở Tài chính, Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 8 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
15-08-2017 Công bố số 2315/CB/STC- SXD của Liên Sở, ngành, Sở Tài chính, Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 7 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
14-07-2017 Công bố số 2000/CB/STC-SXD của Sở Xây dựng, Sở Tài chính về giá vật tư thiết bị, vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
14-06-2017 Công bố số 1573/CB/STC-SXD của Sở Xây dựng, Sở Tài chính về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 5 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
15-05-2017 Công bố số 1205/CB/STC-SXD của Sở Xây dựng, Sở Tài chính về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 4 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
14-04-2017 Công bố số 899/CB/STC-SXD của Sở Tài chính, Sở Xây dựng về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 3 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
15-03-2017 Công bố số 553/CB/STC-SXD của Sở Tài chính, Sở Xây dựng về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 2 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
17-02-2017 Công bố số 298/CB/STC-SXD của Sở Xây dựng, Sở Tài chính giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 01 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
16-01-2017 Công bố số 97/CB/STC-SXD của Sở Tài chính, Sở Xây dựng về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 12 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,447,145 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner