Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 12 xuất bản ngày 12-09-2007: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-08-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007. (từ trang 03 đến trang 08)
10-08-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo đến năm 2010, chiến lược đến năm 2020. (từ trang 09 đến trang 22)
10-08-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tổ chức và chính sách hệ thống khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và khuyến công cơ sở đến năm 2010, chiến lược đến năm 2020. (từ trang 23 đến trang 27)
10-08-2007 Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy hoạch, kế hoạch phát triển Thương mại- Du lịch Quảng Trị và tuyến Hành lang kinh tế Đông- Tây giai đoạn 2007- 2010, tầm nhìn đến năm 2020. (từ trang 28 đến trang 44)
10-08-2007 Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập các thôn: Trung Phước, Phong Hải, thuộc xã A Dơi, huyện Hướng Hóa. (từ trang 45 đến trang 46)
21-08-2007 Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tiếp công dân. (từ trang 47 đến trang 52)
22-08-2007 Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tiếp công dân tỉnh Quảng Trị. (từ trang 53 đến trang 57)
27-08-2007 Chỉ thị số 11/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, góp phần thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo. (từ trang 58 đến trang 59)
25-07-2007 Nghị quyết số 8.1/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007. (từ trang 60 đến trang 65)
25-07-2007 Nghị quyết số 8.2/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006. (từ trang 66 đến trang 67)
25-07-2007 Nghị quyết số 8.3/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông thông qua Đề án về Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở” giai đoạn 2007- 2010. (từ trang 68 đến trang 76)
25-07-2007 Nghị quyết số 8.4/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông thông qua Đề án thành lập Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Đakrông (Giai đoạn 2007- 2010. (từ trang 77 đến trang 83)
25-07-2007 Nghị quyết số 8.5/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông về việc thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn. (từ trang 84 đến trang 92)
25-07-2007 Nghị quyết số 8.6/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông về việc thông qua Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 của thị trấn Krông Klang. (từ trang 93 đến trang 97)
27-08-2007 Công văn số 2170/UBND-TM của Ủy ban nhân dân tỉnh đính chính. (từ trang 98 đến trang 99)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
31,812,119 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner