Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị ban hành: 65 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-07-2017 Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. 
19-07-2017 Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc thông qua Đề án xã hội hóa xây dựng nhà văn hóa khu phố trên địa bàn thị xã Quảng Trị, giai đoạn 2017-2020. 
19-07-2017 Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 của thị xã Quảng Trị. 
28-12-2016 Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. 
04-08-2016 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và quyết toán thu chi ngân sách các phường thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND năm 2015. 
04-08-2016 Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2016. 
29-12-2015 Nghị quyết số 68/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng trị năm 2016. 
29-12-2015 Nghị quyết số 67/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 của thị xã Quảng Trị. 
29-12-2015 Nghị quyết số 66/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2016 của thị xã Quảng Trị. 
29-12-2015 Nghị quyết số 65/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. 
21-07-2015 Nghị quyết số 61/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và quyết toán thu chi ngân sách các phường thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND năm 2014. 
21-07-2015 Nghị quyết số 60/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2015. 
12-06-2014 Nghị quyết số 52/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) phường An Đôn, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. 
12-06-2014 Nghị quyết số 51/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. 
12-06-2014 Nghị quyết số 50/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) phường 2, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. 
12-06-2014 Nghị quyết số 49/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) phường 1, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. 
12-06-2014 Nghị quyết số 48/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và quyết toán thu chi ngân sách các phường thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND năm 2013. 
12-06-2014 Nghị quyết số 45/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng cuối năm 2014. 
14-01-2014 Đính chính số 07/HĐND-TT của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc đính chính Nghị quyết số 40/2013/NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2013 của HĐND thị xã Quảng Trị. 
27-12-2013 Nghị quyết số 44/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. 
Chuyển tới trang:  /4       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,282,782 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner