Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2022

Lĩnh vực Xây dựng: 32 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-11-2022 Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
10-11-2022 Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp công tác lập, thẩm định, và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
09-11-2022 Công bố số 2522/CB-SXD của Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 10 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
18-10-2022 Nghị quyết số 70/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án huy động nguồn lực hỗ trợ xây mới nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2026. 
18-10-2022 Nghị quyết số 67/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch chung đô thị mới La Vang, huyện Hải Lăng đến năm 2045. 
18-10-2022 Nghị quyết số 66/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch chung đô thị mới Lìa, huyện Hướng Hóa đến năm 2045. 
18-10-2022 Nghị quyết số 65/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chấp thuận phương án vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - dự án thành phần tỉnh Quảng Trị”. 
18-10-2022 Nghị quyết số 63/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh tham gia ý kiến về báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng Trung tâm bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị. 
13-10-2022 Quyết định số 95/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
03-10-2022 Công bố số 2159/CB-SXD của Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
30-09-2022 Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý hoạt động cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
09-09-2022 Công bố số 1963/CB-SXD của Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 8 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
29-08-2022 Nghị quyết số 57/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị. 
12-08-2022 Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
08-08-2022 Công bố số 1708/CB-SXD của Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 7 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
08-07-2022 Quyết định số 60/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 4, 5, 6 và Quý II năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
08-07-2022 Công bố số 1445/CB-SXD của Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 6 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
09-06-2022 Công bố số 1153/CB-SXD của Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 5 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
31-05-2022 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường nối cầu An Mô vào khu lưu niệm Tổng bí thư Lê Duẩn. 
08-04-2022 Quyết định số 38/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 01, 02, 3 và Quý I năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
21,650,022 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner