Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2020

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 78 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-11-2020 Nghị quyết số 81/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương thu hồi đất dự án: Khu dân cư đường Cồn Cỏ. 
10-11-2020 Nghị quyết số 80/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương thu hồi đất dự án: Khu đô thị Thuận Châu. 
10-11-2020 Nghị quyết số 79/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương thu hồi đất dự án: Khu đô thị phía Đông thành phố Đông Hà. 
10-11-2020 Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương thu hồi đất dự án: Khu đô thị Bắc Sông Hiều (giai đoạn 2). 
10-11-2020 Nghị quyết số 77/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương thu hồi đất dự án: Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Cam Hiếu. 
10-11-2020 Nghị quyết số 74/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. 
10-11-2020 Nghị quyết số 73/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương thu hồi đất dự án: Khu rừng nghiên cứu thực nghiệm khoa học Bắc Trung bộ. 
10-11-2020 Nghị quyết số 72/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh địa điểm, danh mục dự án đất khu công nghiệp, đất năng lượng, đất ở đô thị trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Quảng Trị. 
10-11-2020 Nghị quyết số 71/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương cân đối theo tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025. 
10-11-2020 Nghị quyết số 70/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyến sử dụng đất thực hiện Dự án: Khu đô thị thương mại - dịch vụ Nam Đông Hà. 
10-11-2020 Nghị quyết số 69/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp hệ thống đường giao thông đô thị thị xã Quảng Trị. 
10-11-2020 Nghị quyết số 68/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Vỉa hè các tuyến đường Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 1. 
10-11-2020 Nghị quyết số 66/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị. 
10-11-2020 Nghị quyết số 65/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cầu Kêng mới, xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh. 
10-11-2020 Nghị quyết số 64/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 (lần 3) và kế hoạch 2020 nguồn vốn đấu giá quyền sử dụng đất do tỉnh quản lý. 
10-11-2020 Nghị quyết số 63/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 và kế hoạch 2020 nguồn vốn xổ số kiến thiết. 
10-11-2020 Nghị quyết số 62/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 (lần 4) và điều chỉnh kế hoạch 2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương. 
10-09-2020 Nghị quyết số 61/2020//NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giảm mức thu lệ phí đăng ký kinh doanh quy định tại Nghị quyết 30/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Quảng Trị. 
10-09-2020 Nghị quyết số 60/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua điều chỉnh chỉ tiêu đất khu công nghiệp trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Quảng Trị. 
10-09-2020 Nghị quyết số 59/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. 
Chuyển tới trang:  /4       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,060,633 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner