Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-04-2024 Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi tỉnh Quảng Trị. 
10-04-2024 Quyết định số 07/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị. 
04-04-2024 Quyết định số 765/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số chỉ tiêu của Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025. 
04-04-2024 Quyết định số 764/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi và quy định một số chỉ tiêu của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025. 
01-04-2024 Quyết định số 733/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
01-04-2024 Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
21-03-2024 Quyết định số 05/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND ngày 12/4/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị. 
29-02-2024 Quyết định số 445/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị kỳ 2019 - 2023. 
07-02-2024 Quyết định số 04/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất cho mỗi hộ gia đình, cá nhân; điều kiện tách thửa, hợp thửa, diện tích tối thiểu của thửa đất tách thửa và các trường hợp không được tách thửa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
07-02-2024 Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phân cấp xác định các khoản được trừ về tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất vào số tiền thuê đất phải nộp (nếu có) theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ. 
05-01-2024 Quyết định số 14/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
03-01-2024 Quyết định số 02/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Trị. 
03-01-2024 Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Quảng Trị. 
31-12-2023 Quyết định số 40/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
29-12-2023 Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị. 
29-12-2023 Quyết định số 38/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2030. 
29-12-2023 Quyết định số 3351/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động đa dạng sinh học tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 
22-12-2023 Quyết định số 37/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai (không bao gồm phí và lệ phí) áp dụng tại Văn phòng Đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
21-12-2023 Quyết định số 36/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
20-12-2023 Quyết định số 35/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chi tiết quản lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,957,333 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner