Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 14 xuất bản ngày 29-10-2007: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-09-2007 Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội miền Tây tỉnh Quảng Trị đến năm 2010, có tính đến năm 2015. (từ trang 03 đến trang 18)
21-08-2007 Nghị quyết số 2A/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2007. (từ trang 19 đến trang 21)
02-08-2007 Quyết định số 1611/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty TNHH một thành viên Thương mại Quảng Trị. (từ trang 22 đến trang 35)
03-08-2007 Quyết định số 1612/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Bến Hải - Quảng Trị. (từ trang 36 đến trang 55)
04-09-2007 Quyết định số 1900/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Triệu Hải. (từ trang 56 đến trang 76)
06-09-2007 Quyết định số 1924/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH một thành viên Quản lý Khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị. (từ trang 77 đến trang 97)
28-09-2007 Quyết định số 2058/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông về thủ tục đầu tư Ban Quản lý các Khu Du lịch tỉnh. (từ trang 98 đến trang 105)
28-09-2007 Quyết định số 2059/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội. (từ trang 106 đến trang 114)
28-09-2007 Quyết định số 2060/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ nguồn vốn cho vay phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn năm 2007. (trang 115)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,058,804 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner