Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2007

Tháng 3-2007: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2006 Quyết định số 89/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị. 
26-12-2006 Quyết định số 88/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ vốn xây dựng cơ bản Trung ương hỗ trợ có mục tiêu hạ tầng cửa khẩu năm 2007. 
22-12-2006 Quyết định số 87/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao kế hoạch vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu và vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2007. 
22-12-2006 Quyết định số 86/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao kế hoạch vốn xây dựng cơ bản tập trung năm 2007. 
22-12-2006 Quyết định số 85/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2007 cho các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh. 
22-12-2006 Quyết định số 84/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách cho các Sở, Ban ngành thuộc tỉnh năm 2007. 
22-12-2006 Quyết định số 83/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bảng giá các loại đất và phân loại đường p hố thị xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2007. 
20-12-2006 Quyết định số 82/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2006 - 2010. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,336,732 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner