Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2007

Tháng 5-2007: 34 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-04-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án sửa đổi, bổ sung và ban hành mới một số́ loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
12-04-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và cán bộ thôn, bản, khu phố. 
12-04-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đến năm 2010. 
12-04-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. 
12-04-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về xã hội hóa các hoạt động giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2007 - 2010. 
12-04-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị tỉnh Quảng Trị đến năm 2010, chiến lược đến năm 2020. 
20-03-2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập các thôn: Nông Trường thuộc xã Vĩnh Hiền; Thống Nhất thuộc xã Vĩnh Long; Tây Sơn thuộc xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh. 
02-03-2007 Chỉ thị số 02/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý tôm chân trắng. 
28-02-2007 Chỉ thị số 02/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng về việc tăng cường thực hiện Chỉ thị của Chính phủ và của UBND tỉnh về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong Giáo dục. 
27-02-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Quảng Trị. 
27-02-2007 Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp để giảm tai nạn giao thông năm 2007. 
13-02-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2007 cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
07-02-2007 Công văn số 282/UBND-NC của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị 32/2006/CT-TTg và Quyết định 181/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
06-02-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập các thôn: Tân Pun, Hướng Choa, Hướng Hải, thuộc xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa. 
11-01-2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền giải quyết một số công việc liên quan đến công tác quản lý nhà nước về tôn giáo. 
09-01-2007 Nghị quyết số 7.5/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cam Lộ phê duyệt Đề án xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2006 - 2010. 
09-01-2007 Nghị quyết số 7.3/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cam Lộ phê duyệt Đề án Phân loại đơn vị hành chính cấp xã. 
09-01-2007 Nghị quyết số 7.2/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cam Lộ về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương 2007. 
09-01-2007 Nghị quyết số 7.1/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cam Lộ về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007. 
09-01-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc ban hành Quy định quản lý đô thị - thị xã Đông Hà. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,337,370 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner