Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2007

Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà ban hành: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-10-2007 Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà ban hành Quy định về sản xuất và dịch vụ rau an toàn trên địa bàn thị xã Đông Hà. 
11-10-2007 Quyết định số 27/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án Cải thiện môi trường đô thị miền Trung - Tiểu dự án Đông Hà. 
24-08-2007 Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc phân hạng đất nông - lâm nghiệp trên địa bàn thị xã Đông Hà. 
09-01-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc ban hành Quy định quản lý đô thị - thị xã Đông Hà. 
05-12-2006 Quyết định số 1203/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thị xã. 
04-12-2006 Quyết định số 1172/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc ban hành thực hiện Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010 của thị xã Đông Hà. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,058,875 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner