Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2007

Lĩnh vực Ngân sách: 37 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-10-2007 Chỉ thị số 12/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp chống thất thu ngân sách nhà nước. 
28-09-2007 Quyết định số 2060/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ nguồn vốn cho vay phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn năm 2007. 
16-08-2007 Nghị quyết số 8B/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2006. 
25-07-2007 Nghị quyết số 8.2/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006. 
24-07-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2007. 
24-07-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2006. 
23-07-2007 Nghị quyết số 10E/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hải Lăng về việc phân bổ ngân sách chi cho 2 Ban HĐND huyện (Khóa IV, nhiệm kỳ 2004 - 2009). 
23-07-2007 Nghị quyết số 10C/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hải Lăng về việc điều chỉnh nội dung Đề án Phụ cấp kinh phí cho Trưởng Ban công tác Mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng, Phó các đoàn thể cấp thôn. 
23-07-2007 Nghị quyết số 10B/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hải Lăng về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2006. 
19-07-2007 Nghị quyết số 10B/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Gio Linh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006. 
17-07-2007 Nghị quyết số 11C/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2006. 
13-07-2007 Quyết định số 1467/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu và vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2007. 
04-07-2007 Quyết định số 1414/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ vốn xây dựng nhà ở giáo viên vùng khó kế hoạch năm 2007. 
29-06-2007 Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền, phân cấp quyết định đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, lựa chọn nhà thầu các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý. 
25-06-2007 Chỉ thị số 07/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008. 
20-03-2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2005 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2007 của tỉnh Quảng Trị. 
13-02-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2007 cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
09-01-2007 Nghị quyết số 7.2/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cam Lộ về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương 2007. 
28-12-2006 Nghị quyết số 8B/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Gio Linh về kế hoạch thu, chi ngân sách năm 2007. 
28-12-2006 Nghị quyết số 8.2/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2007. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,181,676 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner