Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2007

Lĩnh vực Quy chế, Quy định, Điều lệ: 26 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-11-2007 Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, tiêu chuẩn, tổ chức quản lý và chế độ chính sách đối với cán bộ khuyến công cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
31-10-2007 Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch tại Khu Công nghiệp Nam Đông Hà tỉnh Quảng Trị. 
12-10-2007 Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà ban hành Quy định về sản xuất và dịch vụ rau an toàn trên địa bàn thị xã Đông Hà. 
11-10-2007 Quyết định số 27/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án Cải thiện môi trường đô thị miền Trung - Tiểu dự án Đông Hà. 
29-09-2007 Quyết định số 2040/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH một thành viên Môi trường và Công trình đô thị Đông Hà. 
28-09-2007 Quyết định số 2059/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội. 
28-09-2007 Quyết định số 2058/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông về thủ tục đầu tư Ban Quản lý các Khu Du lịch tỉnh. 
11-09-2007 Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Quảng Trị. 
07-09-2007 Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Tư pháp. 
06-09-2007 Quyết định số 1924/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH một thành viên Quản lý Khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị. 
04-09-2007 Quyết định số 1900/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Triệu Hải. 
31-08-2007 Quyết định số 1881/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Đường 9. 
27-08-2007 Quyết định số 1838/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả hoạt động và khen thưởng đối với các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh. 
22-08-2007 Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tiếp công dân tỉnh Quảng Trị. 
21-08-2007 Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tiếp công dân. 
07-08-2007 Quyết định số 1637/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về cung cấp, quản lý và truy cập thông tin trên trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị. 
06-08-2007 Quyết định số 11A/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh. 
03-08-2007 Quyết định số 1612/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Bến Hải - Quảng Trị. 
02-08-2007 Quyết định số 1611/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty TNHH một thành viên Thương mại Quảng Trị. 
05-07-2007 Quyết định số 1417/QĐ-BCĐ của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2006- 2010. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,182,815 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner