Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2007

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo: 4 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-08-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo đến năm 2010, chiến lược đến năm 2020. 
30-07-2007 Nghị quyết số 10.2/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Linh về thông qua Đề án "Hỗ trợ đào tạo, thu hút đội ngũ cán bộ y tế trên địa bàn huyện giai đoạn 2006 - 2015". 
28-02-2007 Chỉ thị số 02/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng về việc tăng cường thực hiện Chỉ thị của Chính phủ và của UBND tỉnh về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong Giáo dục. 
09-01-2007 Nghị quyết số 7.5/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cam Lộ phê duyệt Đề án xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2006 - 2010. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,181,129 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner