Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 19 + 20 + 21 xuất bản ngày 28-11-2020: 25 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-10-2020 Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị. (từ trang 04 đến trang 12)
06-11-2020 Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 26/8/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (trang 13)
06-11-2020 Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 14 đến trang 23)
06-11-2020 Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Xây dựng. (trang 24)
10-11-2020 Nghị quyết số 62/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 (lần 4) và điều chỉnh kế hoạch 2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương. (từ trang 25 đến trang 33)
10-11-2020 Nghị quyết số 63/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 và kế hoạch 2020 nguồn vốn xổ số kiến thiết. (từ trang 34 đến trang 47)
10-11-2020 Nghị quyết số 64/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 (lần 3) và kế hoạch 2020 nguồn vốn đấu giá quyền sử dụng đất do tỉnh quản lý. (từ trang 48 đến trang 58)
10-11-2020 Nghị quyết số 65/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cầu Kêng mới, xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh. (từ trang 59 đến trang 60)
10-11-2020 Nghị quyết số 66/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị. (từ trang 61 đến trang 62)
10-11-2020 Nghị quyết số 68/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Vỉa hè các tuyến đường Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 1. (từ trang 63 đến trang 64)
10-11-2020 Nghị quyết số 69/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp hệ thống đường giao thông đô thị thị xã Quảng Trị. (trang 65)
10-11-2020 Nghị quyết số 70/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyến sử dụng đất thực hiện Dự án: Khu đô thị thương mại - dịch vụ Nam Đông Hà. (từ trang 66 đến trang 67)
10-11-2020 Nghị quyết số 71/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương cân đối theo tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025. (từ trang 68 đến trang 76)
10-11-2020 Nghị quyết số 72/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh địa điểm, danh mục dự án đất khu công nghiệp, đất năng lượng, đất ở đô thị trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Quảng Trị. (từ trang 77 đến trang 81)
10-11-2020 Nghị quyết số 73/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương thu hồi đất dự án: Khu rừng nghiên cứu thực nghiệm khoa học Bắc Trung bộ. (trang 82)
10-11-2020 Nghị quyết số 74/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. (từ trang 83 đến trang 84)
10-11-2020 Nghị quyết số 77/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương thu hồi đất dự án: Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Cam Hiếu. (trang 85)
10-11-2020 Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương thu hồi đất dự án: Khu đô thị Bắc Sông Hiều (giai đoạn 2). (trang 86)
10-11-2020 Nghị quyết số 79/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương thu hồi đất dự án: Khu đô thị phía Đông thành phố Đông Hà. (trang 87)
10-11-2020 Nghị quyết số 80/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương thu hồi đất dự án: Khu đô thị Thuận Châu. (trang 88)
10-11-2020 Nghị quyết số 81/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương thu hồi đất dự án: Khu dân cư đường Cồn Cỏ. (trang 89)
02-11-2020 Quyết định số 3142/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh. (từ trang 90 đến trang 115)
09-11-2020 Quyết định số 3201/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để xây dựng nhà ở thương mại; công trình thương mại, dịch vụ; công trình đa năng, tổ hợp đa năng cho mục đích kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 116 đến trang 124)
19-11-2020 Quyết định số 3289/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy trình xử lý dữ liệu giám sát hành trình đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m mất tín hiệu kết nối, vượt ranh giới cho phép trong quá trình hoạt động trên biển. (từ trang 125 đến trang 132)
20-11-2020 Công bố số 1978/CB-SXD-STC của Sở Xây dựng, Sở Tài chính giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 10 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 133 đến trang 227)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
31,597,014 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner